LJUBAV I KRIVICA

Adaptacija komada „Banović Strahinja“ Borislava Mihajlovića-Mihiza
LJUBAV I KRIVICA
Režija: Vida Ognjenović
Portel FSU Beograd