PETI FESTIVALSKI DAN

PREDSTAVA "FRANCAMENTE" O BORBI ZA PRAVA ŽENA, AUTORSKI PROJEKAT PETRE BAŠKOVIĆ

Poslednjeg tskmičsrdkog dana na repertoaru je bila prdstava, autorski projekat Petre Bernarde Blašković FRANCAMENTE u produkciji Istarskog narodnog kazališta, gradskog kazališta iz Pule.

FRANCAMENTE je biografska, dokumentarna drama koja se bavi položaja žene u društvu iz ugla Franke Rame, italijanske dramatičarke i glumica, aktivistkinje i borkinje za ljudska prava, koja uz supruga Daria Foa, italijaskog književnika nobelovca borila za slobodu govora.

scenograf: Stefano KATUNAR
autor glazbe: Andrej PEZIĆ
kostimografkinja: Desanka JANKOVIĆ
oblikovatelj svjetla: Dario DRUŽETA
titl: Bruno LEGOVIĆ
prijevod na istriotski dijalekt: Claudio GRBAC
Photo Dario DRUŽETA