ODLUKE I OBRAZLOŽENJA ŽIRIJA FESTIVALA

ziri

Žiri ovogodišnjeg festivala radio je u sastavu Emina Salai Elor, Igor Burić i Nikola Zavišić predsednik žirija, i pogledao je pet predstava u takmičarskom programu, braneći se kako je ko mogao od veoma pozorišno osvešćenih komaraca koji su u velikom broju kao i svi mi prisustvovali predstavama u prelepom ambijentu vile Stanković, na čemu smo posebno zahvalni domaćinima festivala, kao i velikoj Vidi Ognjenović, srcu ovog festivala koji teče kao i Dunav u njegovoj neposrednoj blizini.

Pošto smo pažljivo pogledali sve ponuđene predstave, doneli smo sledeće odluke, sasvim unisono, jednoglasno i pri punoj i čistoj timskoj svesti:

- da glumačku nagradu Milan Lane Gutović dodelimo Sanji Ristić Krajnov za ulogu slepice Stefanije u predstavi „Poetesa“ po tekstu i u režiji Vide Ognjenović, a u produkciji Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Novog Tvrđava Teatra.
Obrazloženje:
Sanja Ristić Krajnov u ulozi Slepice Stefanije ostaće zapamćena po tome što je imala jednu scenu, a ostavila trajan trag. Bravurozno je prikazala složeni, tragikomičan karakter žene iz naroda, prinuđene da se snalazi kako bi u burnim istorijskim vremenima obezbedila sebi koricu hleba, ali i sačuvala dostojanstvo brojnih bezimenih narodnih pesnikinja.

- da nagradu za najbolju žensku ulogu dodeli Branki Šelić za ulogu Line, rođene Perekitke u predstavi „Razvojni put Bore šnajdera“ po tekstu Aleksandra Popovića i u režiji, adaptaciji i scenografiji Egona Savina, a u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda.
Obrazloženje:
Branka Šelić u ulozi Line, rođene Perekitke, gotovo sasvim suprotnim glumačkim sredstvima od kolege Vujovića u ulozi Kambaskovića – svedenim, svesno minimalističkim potezima i reakcijama, mestimično poluartikulisanim zvucima – često kaže mnogo više nego i inače bogat jezik pisca. Njena je igra i iz drugog plana plenila i obuzimala, tako da nije mogla da ostane neprimećena, zbog čega smo je sa radošću nagradili.

- da nagradu za najbolju mušku ulogu dodeli Radovanu Vujoviću za ulogu Vitomira Kambaskovića u predstavi „Razvojni put Bore šnajdera“ po tekstu Aleksandra Popovića i u režiji, adaptaciji i scenografiji Egona Savina, a u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda.
Obrazloženje:
Žiri se smejao i dok je sastavljao obrazloženje, jer je Radovan Vujović u ulozi Vitomira Kambaskovića pažljivo birao sredstva, od upotrebe češlja, sline, preko širokih, ali vrlo koordinisanih pokreta i gestova, do minucioznih izraza lica i govornih radnji, kako bi nas u duhu predstave izrazito razveselio, iako je reč o strašnom, beskompromisno bezobraznom karakteru političkog poltrona.

- da specijalnu nagradu dodeli za tekst i izvedbu Darku Cvijetiću za predstavu „Što na podu spavaš“, po romanu Darka Cvijetića, u režiji Kokana Mladenovića, a u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Gradskog dramskog kazališta „Gavela“ iz Zagreba, te Narodnog pozorišta i festivala MESS iz Sarajeva.
Obrazloženje:
Uloga Darka Cvijetića je od prvorazrednog značaja za ukupan doživljaj predstave „Što na podu spavaš“. I kao pisac i kao glumac, on nas hvata za ruku i trkom povede kroz kišu metaka kao poetskih slika do neba koje ne puca. I za to putovanje mu veliko hvala.

- da nagradu za najbolju režiju dodeli Kokanu Mladenoviću za predstavu „Što na podu spavaš“ po romanu Darka Cvijetića, u režiji Kokana Mladenovića, a u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Gradskog dramskog kazališta „Gavela“ iz Zagreba, te Narodnog pozorišta i festivala MESS iz Sarajeva.
Obrazloženje:
Kokan Mladenović kao nagrađeni reditelj suvereno i odmereno koristi scenske metafore u idealnom skladu sa glumačkim ansamblom koji deluje da ga odlično razume i prati. Ključan rediteljski postupak bio je izbor pisca za ulogu naratora, koji je pokretač scenske radnje, ali i nešto kao portal za otključavanje mnogih drugih nivoa interpretacije i značenja. Kokan Mladenović prepoznatljivom rediteljskom kompozicijom stvara upečatljivo, jasno i čisto umetničko delo, koje deluje iznenađujuće novo.

- da nagradu za najbolju predstavu dodeli predstavi „Što na podu spavaš“ po romanu Darka Cvijetića, u režiji Kokana Mladenovića, a u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Gradskog dramskog kazališta „Gavela“ iz Zagreba, te Narodnog pozorišta i festivala MESS iz Sarajeva.
Obrazloženje:
Svi elementi nagrađene predstave – tekst, režija, gluma, upotreba prostora, pokret, muzika (…) – o temi koja je mnogo puta pozorišno obrađivana (krvavi, ratni raspad SFRJ), sada progovaraju i deluju originalno, sveže, veoma emotivno. Od početka do kraja predstava ne skreće sa puta suštine onoga o čemu govori, puta čovečnosti, ljubavi, dostojanstva, i pored svih užasa i patnje u događajima koji su na ovim prostorima ostavili dubok trag.

Čortanovci, vila Stanković
29. avgust 2023.

Emina Salai Elor
Igor Burić
Nikola Zavišić